PU-Ordbog

Hej nye - det her er for jer!

PU-Ordbog

Indlægaf Domino » lør 28. jan 2012 17:36

If it ain't here it ain't worth knowing.

Tak til:
Liquid (har brugt hans oversættelse som støtte)
Emilion /Casañeda for vejledning og sprut
Insatiable for hjælp til clawing.
Lego for hjælp til rapport.
Google for hjælp til alt andet.
Min veninde Liz for at vide, hvad en chode i virkeligheden betyder på engelsk...
Dreamz for en kort beskrivelse af kalibrering.

Begreberne *burde* være i alfabetisk rækkefølge.
Forkortelser står før begrebets fulde betydning.
Ordbogen bliver løbende opdateret.

¤¤¤

3 sekunders reglen
Mystery's regel om at åbne et set max. 3 sekunder efter at man har set det. Kan afværge AA / Approach Anxiety.

Alfa / Alpha
Den socialt højestrangerende. Alfaen i en gruppe mennesker er således ofte gruppens leder.
Se også AMOG og ALF'ING.

AA / Approach Anxiety
Frygten for at åbne et set.

AFC / Average Frustrated Chump
Den ”over-flinke” fyr der ikke kan game, ikke er natural og gør det meste forkert i forsøget på at score piger.

AI / Approach Invitation
Ubevidst eller indirekte handling fra en HB for at få dig til at åbne hende, f.eks. øjenkontakt og smil.
Se også Orbing.

ALF'ING / Alfa Female Demonstration
Når en pige demonstrerer sin overlegenhed over en anden pige eller forsøger at cementere sin lederstatus i gruppen, forsøger at være alfa eller ødelægge en anden piges chancer hos en fyr.
Er nogle gange, men ikke altid, en IOI.

AMOG / Alfa Male Other Guy / Alfa Male Of the Group
Når en fyr forsøger at demonstrere sin overlegenhed over en anden fyr, forsøger at være alfa i gruppen eller forsøger at ødelægge en anden fyrs chancer hos en pige.

Anchor / ankring / anker
Et begreb fra voodoo-boodoo-hoodoo crap der går ud på at forbinde materielle, fysiske objekter eller berøringer til enten følelser, minder eller specifikke tankemønstre.
F.eks. kan man ankre duften af vanille til lystfølelse, eller følelsen af tryghed til sig selv.

Anti-AI /Anti Approach Invitation
Bevidst eller ubevidst handling fra en HB for at undgå at du åbner hende eller kontakter hende (fordi hun ikke gider). F.eks. at gå væk fra dig, undgå dig, stå med ryggen til osv.

ASF
alt.seduction.fast. En pick-up hjemmeside.

ASD / Anti Slut Defence
En psykologisk mekanisme hvor primært unge piger forsøger at rationalisere sig ud af en seksuelt eskalerende situation. Overvindes ASD, bruges ASD post-sex (efter sex) til at rationalisere, hvorfor sex var uundgåeligt, så pigen ikke fremstår nem.

BF / Boyfriend
Kæreste.

Bootcamp
Et længere tidsrum, f.eks. en weekend, hvor man kan lære at score ved hjælp fra en hyret og ofte betalt score-coach / pick-up artist.

Break-Down
At 'dissekere' en interaktion udsagn for udsagn /handling for handling, for at forstå hvad der foregik og potentielt lære af det.

BS /Bitch Shield
(NB! BS kan også betyde bull-shit)
Det afvisende skjold (i overført betydning), af negative vibes og afstandstagen som især kvinder benytter for at slippe for interaktion med primært AFCs.
Udtrykket er ikke negativ ladet.

BT / Buying Temperature
Niveau af tiltrækning /liderlighed som pigen føler for dig eller situationen på et givent tidspunkt.
Se også BT-spiking.

BT-spiking
At hæve en piges Buying Temperature meget hurtigt. Det er muligt at spike en pige for andre, ligesom at andre kan hæve en piges Buying Temperature for dig. Man kan også ”stjæle” en BT-spiked pige fra en anden fyr og overflytte hendes BT til en selv.

C&F / Cocky and Funny
En metode udviklet af David DeAngelo, der handler om at være cocky (kæphøj) og funny (sjov).

CB / Cock Block
Når obstacles kommer i vejen eller target mister interessen. En fyr der AMOG'er kan også cockblocke.

Chode / at chode
Det samme som en AFC. Direkte oversat er en chode en penis, der er tykkere end den er lang.
Hvis man choder (verb.) betyder det, at man opfører sig som en AFC.

Claw / clawing
At lægge armen om target og hive hende ind til sig ved at danne en ”krog” eller ”klo” med armen rundt om enten hendes hals eller talje. OBS! Må ikke være for voldsom.

Close
At afslutte interaktionen ved at få enten Facebook /e-mail oplysninger [@-close eller e-close], telefonnummer [tlf-close eller #-close], kys [kiss-close eller k-close] eller sex [fuck-close eller f-close].

Day 2 / Day 3 osv.
En date. Day 1 er dagen man møder target, får hendes nummer eller lign. Day 2 er 2. gang man ses, Day 3 er 3. gang osv.

DHV / Demonstration of Higher Value
En handling eller historie der højner din formodede værdi. Kan bruges både positivt og negativt alt efter om din eller targets værdi er højest.

DLV / Demonstration of Lower Value
En handling eller historie der reducerer din formodede værdi. Det kan bruges både positivt og negativt alt efter om din eller targets værdi er højest. En del AFCs DLV'er sig selv (for) ofte.

Eliciting Values
At opdage og matche (via opførsel og signaler) pigens (måske skjulte) værdier. Hvis hun f.eks. søger en høj/stor fyr, leder hun efter en fyr der giver hende tryghed og denne værdi kan man matche via opførsel eller signaler.
For dybere analyse af begrebet, læs: Eliciting values explained - Fast Seduction 101 Player Guide

Eskalere / eskalation
At forøge eller intensificere. F.eks. kan man eskalere kino, dvs. røre mere og gerne mere intime områder på kroppen. Man kan også eskalere f.eks. sine seksuelle vibes.

FB / Fuck Buddy / evt. Facebook
FB kan betyde både Fuck Buddy (bolleven) eller være en forkortelse for hjemmesiden Facebook, alt efter kontekst.

Five Questions Game / 5 Questions Game
En rutine. Læs mere her: The Five Questions Game

FR / Field Report
En beskrivende rapport om hvad der er sket i en specifik situation, en aften, en dag eller lign. hvor man interagerede med et set eller på anden vis benyttede game-teknikker. Bruges også ved Break Down.

Frame
Betyder både rammerne for interaktionen, samt rammerne for ens egen og andres virkelighed.
Et frame kan f.eks. være seksuelt eller venskabeligt/platonisk.
Et stærkt fame betyder, at man trækker andre ind i sin virkelighedsopfattelse - f.eks. af sig selv som et seksuelt væsen.
Se også Meta-frame.

Freeze-out
At ignorere eller ”fryse ude”. Når man laver freeze-out på en pige, kommunikerer man ikke med hende – man kan lave både verbalt og fysisk freeze-out, og ignorere andre forsøg på kommunikation via f.eks. SMS eller e-mail.
Bruges ofte til at udtrykke utilfredshed eller ligegyldighed /”un-needyness”.

GFTOG / Go Fuck Ten Other Girls
En omdiskuteret strategi til at blive mindre needy. Teorien er at ved at knalde 10 andre piger indser man, at den ene pige man er needy efter ikke var speciel /at der findes andre fisk i vandet.

GF / Girlfriend
Kæreste. Bruges på engelsk også om pigers (platoniske) veninder.

GWM / Gunwitch Method
En metode til at game ligesom Mystery Method.

Harem
En PUAs samling af piger. Kan være både fuck-buddies og mLTR.

HB / Hot Babe
En lækker pige.
Nogle bruger et 10-tals system til at vurdere en Hot Babes lækkerhed, men de fleste bruger et 5-tals system der rækker fra og med HB6 til og med HB10.
En HB6 er således i praksis en almindeligt udseende pige, en HB8 er casual lækker, en HB9 er rigtig lækker og en HB10 er lækker på model-niveau.

HP / Hook Point
Det punkt hvor du får settet ”på krogen” og de bliver interesserede i dig. Settet har nu aktiv interesse i dig og ønsker at du bliver. Også påbegyndelsen af targets interesse/tiltrækning af dig.

In-field
Når man er ude at sarge, når man øver PU-teori i praksis.

IOD / Indicator Of Disinterest
Det modsatte af IOI /Indicator Of Interest. Personen signalerer manglende interesse eller ligefrem modvilje imod dig.

IOI / Indicator Of Interest
Når en person signalerer interesse, gerne seksuel, for dig. Kan ofte ske non-verbalt, f.eks. ved at target rører ved sig selv eller dig.

Isolere
At være alene med target/fjerne target fra potentielle obstacles.

Kalibrering / at kalibrere
At observere skift i en persons nonverbale og verbale signaler.
I en mere udvidet betydning (der ligger uden for definitionen) inden for PU er det at kalibrere efter en persons signaler, at tage højde for dem i sin tilgang til vedkommende.

KJ / Keyboard Jockey
En person der har det hele på forummet men ikke i virkeligheden AKA en der skriver en masse uden at kunne det in field.

Kino
En fysisk berøring. Kan være af platonisk eller seksuel karakter. Benyttes til at gøre target tryg ved dine berøringer, så man kan eskalere/forøge berøring, evt. til kiss-close /make-out.

LJBF / Let's Just Be Friends
Når en pige sætter platoniske rammer for relationen og ytrer ønske om kun at være venner.

LMR / Last Minute Resistance
Targets sidste forsøg på at modstå seksuel eskalering samt fralægge sig ansvaret for eskaleringen (se evt. ASD /Anti Slut Defence).
LMR er oftest den sidste barriere imod close (kiss- eller f-close).

Log
En samling af FR/Field reports fra den samme PUA. Bruges både af administrative årsager (nemt at finde FRs fra samme bruger) samt for at følge en evt. udvikling.

LSC / Low Self Confidence
Lav selvtillid.

LSE / Low Self Esteem
Lavt selvværd.

LTR / Long Term Relationship
Et længerevarende romantisk forhold.

Meta-frame
Det usagte. Det man signalerer, ved at signalere det omvendte. F.eks. har et seksuelt frame et meta-frame som afviser platoniske relationer. Eksempel: Frame = "Alle er forelskede i mig" ? Meta-frame = "Der er ikke nogen, der ikke kan lide mig".

MLTR / mLTR / Multiple Long Term Relationships
Flere længerevarende romantiske forhold samtidig. Ikke nødvendigvis det samme som et åbent forhold, et harem eller flere fuck buddies.

MM
Mystery Method

MPUA / Master Pick Up Artist
En orn'li' syg god gamer/ PUA.

Natural
En fyr, der helt naturligt og uden brug af game har orn'li' syge pick-up skills.

Needy / needyness
Et andet ord for desperat.

Neg / Neg Hit
Opfundet af Mystery. Kaldes også et ”anti-kompliment”. En måde enten subtilt at sænke targets værdi, gøre hende selvbevidst eller en metode til at give et kompliment uden at virke needy.
Eksempler: ”Interessante negle, er de ægte” eller ”Du får sådan nogle søde rynker ved øjnene når du smiler”.

NG / Nice Guy
En sød fyr. Bruges ofte om AFCs.

voodoo-boodoo-hoodoo crap / SMERTEN ÅH SMERTEEEN! YAHAHAHAHA! FOR FUCKS SAKE! AAAAh! Programming
En omdiskuteret pseudo-videnskab der koncentrerer sig om underbevidste tanke- og handlemønstre samt effekten af kommunikation til/påvirkning af underbevidstheden.
Ikke direkte relateret til pick-up.

Obstacle
En hvilken som helst person eller ting, der kunne forringe chancerne hos target.

One-itis / Monoitis
Tunnelsyn (i overført betydning) hvor man kun ser target /pigen man har følelser for eller er interesseret i. Medfører ofte irrationelle handlinger og needyness. Tendensen ses ofte hos AFCs.

ONS / one night stand
Engangsknald (at have sex én aften/nat).

Opener
Det første man siger, når man åbner et set /interagerer med target. En opener bør fange settets interesse og skille sig ud fra mængden.
Kaldes også for en åbner.
Se også Opinion Opener.

Opinion Opener
At åbne et set eller target ved at bede om deres mening om et eller andet.
F.eks. "Hvem lyver mest, mænd eller kvinder?"
eller
"Jeg skal købe en gave til min mor, hvad skal jeg vælge?"

Orbing / orbe
Når en HB flere gange går forbi dig eller er i nærheden af dig, i håbet om at du åbner hende.
Se også AI / Approach Invitation.

Pawn
En hvilken som helst kvinde i en hvilken som helst situation. Behøver ikke være veninde, bekendt, pivot eller lignende; det er også fremmede kvinder man befriender. En pawn er uanset sin relation til dig en kvinde du bruger til at skabe f.eks. social proof. En pawn er ikke target, men nogle lader som om deres target er en pawn som en del af spillet.
Pawns kan være bevidste eller ubevidste omkring deres rolle. En pawn man har instrueret på forhånd, kaldes en pivot eller winggirl.
Se også Pivot eller Wing / Wingman / Winggirl.

Pivot
En pige, enten veninde, bekendt eller kæreste, man jævnligt bruger til at skabe social proof og som er bevidst om sin rolle, evt. instrueret på forhånd.
Hvis pivot'en aktivt hjælper med dit game, kaldes hun for en winggirl som er samme princip som en Wing /Wingman. Se Wing / Wingman / Winggirl.

PU / Pick-Up
”At samle damer op” eller at forføre.

PUA / Pick-Up Artist
En, der samler damer op eller forfører dem. En del kalder sig PUAs selvom de stadig er under optræning. En PUA er en, der mestrer teknikken og har jævn konsekvent succes.

Pull / pulling / pull'e
At "trække"/lokke target med sig videre, evt. til et andet venue, forhåbentlig med hjem til f-close.

Rapport
At opbygge rapport betyder at komme på bølgelængde med target og skaber en følelse af psykisk genkendelighed imellem jer. Dette sker oftest via gode vibes og evt. story-telling eller roleplaying, der giver target en følelse af et unik bånd /vibe imellem jer.

Roleplaying
At skabe en historie imellem dig og target, hvor I har hver jeres roller. F.eks. at I er hemmelige agenter og skal snige jer afsted igennem gaderne ved et venue-change. Roleplaying kan også være udelukkende verbalt.

RTFM / Read The Fucking Manual
Ytring der indikerer at nogen enten har stillet et dumt spørgsmål eller kunne få spørgsmålet besvaret ved at læse gængs materiale – eller via en simpel forum-search.
Bruges især til/om newbies / AFCs.

Sarging / Sarge
At øve sig på at score. At gå ud og møde piger med det formål at close.

Self-sabotage
At sabotere sig selv, ødelægge sine egne chancer primært ubevidst. Når man er needy selvom man ved bedre eller laver undskyldninger for sig selv for ikke at gøre A eller B, udøver man self-sabotage. Link: http://www.thegame-online.dk/showthr...084#post137084

Set / sæt
Den gruppe af mennesker du åbner. Et set indeholder ofte, men ikke altid, et target.

Shit Test
Når en pige siger eller gør noget for at teste en fyrs svar eller reaktion.
Piger shit tester både bevidst og ubevidt.

SOI / Statement Of Interest
At gøre sine intentioner bekendt. En pige kan bruge SOI: ”Jeg har lyst til at se dig igen” og du kan bruge SOI til at forhindre misforståelser eller LJBF'ing.

Social Proof
Et socialt stempel som forhøjer din værdi i settet, over for target eller på dit venue. At ses med en smuk pige eller være centrum for en gruppe (være populær) er typisk social proof.

Story telling
At fortælle en historie, så lytterne bliver fanget af den og lever sig ind i historien ELLER at fortælle en historie med det formål at kommunere et underliggende budskab. Story telling bruges bl.a. til at DHV'e eller DLV'e sig selv, eller til Eliciting values.
Et eksempel er Joey fra Friends' ”Hiking in Europe” sex-historie. Se link: YouTube - Friends - ...when I was backpacking across western Europe

STR / Short Term Relationship
Et kort, romantisk forhold.

Target
Den pige du ønsker at forføre.

Test / testing
Se Shit Test.

UG / Ugly Girl
En grim pige.

Venue
Det sted du er for at score. Det kan være en club, en bar, gaden etc.

Venue change
At skifte venue, dvs.at gå fra clubben til en bar eller hjem til sig selv. Bruges ofte til at isolere target eller til at pull'e.

Værdi
Det en person formodes, rent subjektivt, at være værd i andres og egne øje. Bruges ofte om social værdi.

Wing / Wingman / Winggirl
En person der hjælper dig og følger med, når du sarger, med det formål at fjerne obstacles så du kan isolere target, give social proof etc.
En wingman kan også være af hunkøn, i så fald hedder det en winggirl eller wingchick.
Se også Pivot.

Åbner
Se Opener.
Domino
Happy Meal
 
Indlæg: 55
Tilmeldt: fre 20. jan 2012 19:00
Geografisk sted: Aalborg

Tilbage til Læs Først

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 2 gæster